Description: Kriss Vector ontslagen binnen schietbaan. Metalen oppervlakken.

Description: Een korte metalen muis-over/Klik

Description: Brand Blazing verslinden hout en stokken.

Description: Vleugels klapperen van een grote vogel. Fladderende en beweging.

Description: Drieteenmeeuwen nesten op een rotswand. Zeevogels van het noordelijk halfrond.

Description: Één Jackdaw aanroep. Kraai, kraaien (Corvidae).

Description: Een enkele boos Jackdaw huilen. Agressieve.

Our Clients Include: