Description: Laser Shot: Ricochet, Sci Fi ruimte Lasers, stralen & fotonen

Description: Ricochet: Single Shot, opsommingsteken opsommingsteken ketst & opsommingsteken Foley

Description: Musket: Enkel schot; Geweer afvuren

Description: Verschillende musketten brand, kanonnen, Battle Rifle Foley

Description: Tekent of handpistool verwijderen uit Holster Handgun, pistool & Revolver Foley

Description: Opsommingsteken gevolgen in Water opsommingsteken ketst & opsommingsteken Foley

Description: Opsommingsteken Pass door opsommingsteken ketst & opsommingsteken Foley

Description: Vlammenwerper: Middellange Burst; Vlammenwerpers

Description: Vlammenwerper: Lang barsten; Vlammenwerpers

Description: Middeleeuwse Catapult of Trebuchet: Boulder invloed op steen katapulten & Trebuchets

Sound Effects by Category