Description: Concert menigte zingen in een lus

Description: Geluid: mannelijke menigte scanding sommige woorden die kunnen worden: alle nemen, uw nemen of zo

Description: Menigte chanting en applaudisseren - buiten

Description: Geluid van niet dramatische Help! door jonge mensen

Description: Sound of: chanting crowd long applause. Usable as: foley, game, media. Distance: mid. Acoustic: field

Description: Sound of: swearing speaking 1000 male crowd, not understandable words. Usable as: foley, game. Distance: mid. Acoustic: indoor

Description: [b]EDITORIAL USE ONLY - no talent release[/b]. Sound of workers male crowd - 900 people scanding solidarnosc - polish labor union. Usable for foley, media. Distance: mid. Acoustic: indoor

Description: Sound of: short slow crowd ovation. Usable as: foley, media. game. Distance: mid. Acoustic: indoor

Description: Sound of crowd rioting indoor. Usable for foley,. Distance: mid. Acoustic: indoor/stereo

Description: Sound of crowd of labor union men scanding Solidarnosc. Usable for foley,. Distance: mid. Acoustic: indoor/stereo

Previous Last
Our Clients Include: