Description: Geluid: natte en sleety lawaaierige downtown straat en voetgangers lopen

Description: Wandelen langs drukke stad straat sfeer

Description: Sound of: city street traffic loop. Usable as: foley. Distance: mid. Acoustic: field

Description: Sound of: very busy crossroads traffic. Usable as: foley. Distance: mid. Acoustic: field

Description: Sound of: busy streets crossroad traffic. Usable as: foley. Distance: mid. Acoustic: field

Description: Sound of: close street traffic. Usable as: foley. Distance: mid. Acoustic: field

Description: Sound of: traffic city - mid distant. Usable as: foley. Distance: mid distant. Acoustic: field

Description: Sound of: cars starting on crossroads in rain. Usable as: foley. Distance: mid. Acoustic: field

Description: Sound of: cars starting on crossroad on wet road. Usable as: foley. Distance: mid. Acoustic: field

Description: Sound of: busy city street ambience - looping. Usable as: foley. Distance: mid. Acoustic: field

Previous Last
Our Clients Include: