View Sound Effects License Agreement

Licentieovereenkomst voor Geluidseffecten

Deze licentieovereenkomst voor geluidseffecten is een contract tussen u (de "Licentiehouder") en AudioMicro, Nv. ("AudioMicro"), gezamenlijk de "Partijen". Bij aankoop van deze licentie gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Verlening van Licentie

AudioMicro verleent u een niet-exclusieve licentie om een bepaalde geluidsopname te gebruiken (alsmede diens onderliggende compositie), hierna het "Geluidseffect" genoemd, mits in overeenstemming met de algemene voorwaarden die hier worden beschreven. Deze licentie is oneindig en overal geldig. Zodra u een betaling heeft overgemaakt aan AudioMicro voor het gebruik van het Geluidseffect, en zolang u de voorwaarden van deze overeenkomst naleeft, mag u het Geluidseffect oneindig gebruiken, in zoveel projecten als u wenst, zo lang als u wenst, zonder bijkomende betaling aan AudioMicro. Het Geluidseffect mag zowel voor eigen projecten worden gebruikt, als voor projecten voor uw werkgever of cliënten.

Toegestaan gebruik

Geluidseffecten aangekocht onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst mogen gebruikt worden in de volgende soorten projecten: Tv, Radio, films, filmfestivals, iPhone/iPad/Androïde/Facebook apps, webvideo's (YouTube, Vimeo, enz.), websites, podcasts, software, videogames, e-cards, slideshows, Powerpoint, Flits, animaties,wachtmuziek, huwelijksvideo's, bedrijfsvideo's, als een ringtone (voor persoonlijk gebruik) of voor persoonlijk genoegen.

Verboden gebruik

Het Geluidseffect mag niet gebruikt worden in welke vorm van downloadbaar formaat dan ook, dat bedoeld is voor meerdere distributiekanalen zoals in een template-gebaseerd systeem, e-card generator, medium dat het geluidsfragment, of producten waarin het geluidsfragment is verwerkt, opnieuw verkoopt/distribueert, of in enige vorm van "build-it-yourself" mediatoepassing. Indien u het Geluidsfragment voor deze doeleinden wilt gebruiken, neem dan alstublieft met ons contact op om een speciale licentie overeenkomst te bespreken. Het Geluidseffect mag daarnaast niet gebruikt worden om op welke manier dan ook met AudioMicro te concurreren, mag niet geüpload worden in een andere geluidseffect bibliotheek en mag niet gebruikt worden in een manier die als lasterlijk, frauduleus of illegaal kan worden beschouwd.

Eigenaarschap

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat AudioMicro's inzenders alle rechten, titels en belangen van het Geluidseffect behouden. U mag de licentie niet wederverkopen, distribueren of het geluid als uw eigen doorverkopen.

Beperking van aansprakelijkheid en vergoedingen

In geen geval zal AudioMicro aansprakelijk gesteld worden voor kosten die u, of een derde partij die via u claimt, hebben gemaakt ten gevolge van het gebruik of het onvermogen om het geluidseffect te gebruiken (ongeacht of het contractueel gebruik is, onrechtmatig gebruik of anders) en die hoger zijn dan het bedrag wat u daadwerkelijk aan AudioMicro heeft betaald voor het gebruik van de betreffende Muziekfragment. Uw enige vorm van vergoeding zal zijn de terugbetaling van de aankoopkosten; u gaat ermee akkoord dat deze licentie aan u is vergund zonder enige vorm van garantie of beroepsrecht.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om alles te werk te stellen om te zorgen dat AudioMicro, al haar gelieerde ondernemingen, moederonderdnemingen, dochterondernemingen, medewerkers, directeurs, ambtenaren, opvolgers, distributeurs, investeerders, geldschieters en alle andere personen geassocieerd met AudioMicro, geen schade ondervinden als gevolg van uw gebruik van de Muziek in welke vorm dan ook; dit omvat alle vormen van claims, aansprakelijkheden, kosten, schade of uitgaven (inclusief advocatenkosten). Indien dezen toch schade ondervinden gaat u ermee akkoord dat u deze zult vergoeden.

Rechtsbevoegdheid

Op deze overeenkomst, diens geldigheid en resultaat, zijn de wetten van de Staat van Californië en de Verenigde Staten van toepassing, Claims, in welke vorm dan ook, kunnen alleen worden voorgeleid worden voor de Federale Districtsrechtbank van het District van Californië in de provincie Los Angeles. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken en met de aflevering van welke vorm dan ook van aanzegging via geregistreerde postdiensten of snelkoerier met ontvangstbewiijs.

### ### Opgesteld Juni 2012
Our Clients Include: