View Music License Agreement

Licentieovereenkomst voor Muziek

Deze licentieovereenkomst voor muziek is een contract tussen u (de "Licentiehouder") en AudioMicro, Nv. ("AudioMicro"), gezamenlijk de "Partijen".
Bij aankoop van deze licentie gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Verlening van licentie

AudioMicro verleent u een niet-exclusieve licentie om een bepaalde geluidsopname te gebruiken (alsmede diens onderliggende compositie), in het vervolg als de "Muziek" aangeduid, mits in overeenstemming met de algemene voorwaarden die hier worden beschreven.
Deze licentie is oneindig en overal geldig; dit met uitzondering van de Televisie/Radio Reclame Licentie zoals hieronder aangeduid.
Zodra u een betaling overmaakt aan AudioMicro voor gebruik van de Muziek en zolang u voldoet aan de voorwaarden in deze overeenkomst, mag u de Muziek in alle versies gebruiken van een enkel project (inclusief in-context zijnde trailers en promoties voor deze project). U kunt de muziek zowel in eigen projecten gebruiken, als in projecten ten gunste van een werkgever of cliënt.

Standaard licentie

Standaard Licentie omvat gebruik van de Muziek in de volgende soorten projecten: iPhone/iPad/Androïde/Facebook apps, webvideo's (YouTube - inclusief reclamerechten, Vimeo, enz.), websites, podcasts, software, videogames, slideshows, Powerpoint, Flash, animaties, wachtmuziek, huwelijksvideo's, bedrijfsvideo's en filmfestivals.
Het omvat ook het uitzenden van de Muziek op televisie en radio (cue sheet  benodigd) , zolang het niet deel is van een reclame op TV en Radio, in welk geval een Televisie/Radio Reclame Licentie benodigd is. De standaard licentie omvat ook de reproductie van maximaal 1000 kopieën van uw project in een fysieke, tastbare vorm zoals CD's, DVD's, VHS, Blue-Ray, speelgoed en games.

De enige uitzondering op het bovenstaande is in het geval uw app/software/podcast/video of andere vorm van downloadbaar product te koop staat (d.w.z. niet gratis is) of gebruikt maakt van "in-app" aankoopmogelijkheden; in dit geval is een Massa Reproductie Licentie nodig; echter alleen in het geval dat u meer dan 1000 kopieën heeft verspreid, of van plan bent dat te doen.

Massareproductie licentie

De Massa Reproductie Licentie geeft u al zelfde rechten als de Standaard Licentie,maar omvat daarnaast ook het recht op het verspreiden van of ) 10.000 kopieën OF b) ONBEPERKTE kopieën van een project welk te koop staat (d.w.z. niet gratis is) ; u kunt een keuze maken bij het afrekenen. Voor digitale producten die gratis verkrijgbaar zijn heeft u geen Massa Reproductie Licentie nodig. Gratis apps en games die in-app/in-game aankopen toestaan worden beschouwd als betaald (d.w.z. niet gratis) in opzichte van deze regelgeving en vereisen een Massa Reproductie Licentie.

Televisie / Radioreclame Licentie

De Televisie/Radioreclame licentie verleent u al dezelfde rechten als de Standaard Licentie, maar bevat daarnaast ook het recht om de Muziek te gebruiken of in a) Locale/Regionale TV- en radioreclames (gebaseerd op een gebied van 400 kilometer in alle richtingen OF in b) Nationale/Wereldwijde TV- en radioreclames; u kunt een keuze maken bij het afrekenen. Wij vereisen ook een kopie van de cuesheet voor de muziek die gebruikt is op televisie. Voor meer info over cue sheets stuur alstublieft een e-mail naar support@audiomicro.com.

Theatervoorstelling / Commerciële Film Release Licentie

De Theatervoorstelling / Commerciële Film Release Licentie geeft u dezelfde rechten als de Standaard Licentie, maar biedt daarnaast ook het recht om de Muziek te gebruiken in een film, toneelstuk of andere vorm van presentatie die binnenkort wordt gesynchroniseerd met uw audio-visuele project en die tentoongesteld zal worden in een theater, stadion of andere locatie. Deze licentie geldt wereldwijd en oneindig. Deze licentie is niet benodigd voor filmfestivals, studentenfilms en wedstrijden.

Verboden gebruik

Het muziek mag niet gebruikt worden in welke vorm van downloadbaar formaat dan ook, dat bedoeld is voor meerdere distributiekanalen zoals in een template-gebaseerd systeem, e-card generator, medium dat de muziek, of producten waarin de Muziek is verwerkt, opnieuw verkoopt/distribueert, of in enige vorm van "build-it-yourself" mediatoepassing.
Indien u de Muziek wel voor deze doeleinden wilt gebruiken, neem dan contact op voor een speciale licentie overeenkomst.
De Muziek mag niet gebruikt worden in acties die concurreren met AudioMicro, mag niet geüpload worden in een andere muziekbibliotheek en mag niet gebruikt worden op een manier wat pornografisch, lasterlijk, obsceen, frauduleus of illegaal beschouwd kan worden.

Eigenaarschap

U gaat ermee akkoord dat AudioMicro's inzenders alle rechten, titels en belangen van de Muziek behouden.
U mag geen sublicentie verlenen, verder distribueren of de Muziek als uw eigen verkopen; ook niet nadat deze aangepast is met bijkomende muziek instrumenten of voiceovers.
Als u de Muziek op deze wijze wilt gebruiken, neem dan alstublieft contact met ons op om een speciale licentie overeenkomst te bespreken.

Beperking van aansprakelijkheid en vergoedingen

In geen geval zal AudioMicro aansprakelijk gesteld worden voor kosten die u, of een derde partij die via u claimt, hebben gemaakt ten gevolge van het gebruik of het onvermogen om de Muziek te gebruiken (ongeacht of het contractueel gebruik is, onrechtmatig gebruik of anders) en die hoger zijn dan het bedrag wat u daadwerkelijk aan AudioMicro heeft betaald voor het gebruik van de betreffende Muziekfragment. Uw enige vorm van vergoeding zal zijn de terugbetaling van de aankoopkosten; u gaat ermee akkoord dat deze licentie aan u is vergund zonder enige vorm van garantie of beroepsrecht.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om alles te werk te stellen om te zorgen dat AudioMicro, al haar gelieerde ondernemingen, moederonderdnemingen, dochterondernemingen, medewerkers, directeurs, ambtenaren, opvolgers, distributeurs, investeerders, geldschieters en alle andere personen geassocieerd met AudioMicro, geen schade ondervinden als gevolg van uw gebruik van de Muziek in welke vorm dan ook; dit omvat alle vormen van claims, aansprakelijkheden, kosten, schade of uitgaven (inclusief advocatenkosten). Indien dezen toch schade ondervinden gaat u ermee akkoord dat u deze zult vergoeden.

Rechtsbevoegdheid

Op deze overeenkomst, diens geldigheid en resultaat, zijn de wetten van de Staat van Californië en de Verenigde Staten van toepassing. Claims, in welke vorm dan ook, kunnen alleen worden voorgeleid worden voor de Federale Districtsrechtbank van het District van Californië in de provincie Los Angeles. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken en met de aflevering van welke vorm dan ook van aanzegging via geregistreerde postdiensten of snelkoerier met ontvangstbewijs.

### ### Opgesteld juli 2014
Our Clients Include: