Description: Geluid van: cartoon sprong of sterke kijk

Description: Geluid van: cartoon pauken trommel rollen van het naderen van de persoon

Description: sound of cartoon movement - drum rolling falling. Usable in cartoon, game. Distance: mid. Acoustic: processed

Description: Sound of cartoon fail ding. Usable in cartoon. Distance: mid. Acoustic: indoor/hall

Description: Sound of cartoon drum fail. Usable in cartoon. Distance: mid. Acoustic: dry

Description: Sound of interface dings - bongo drum catch. Usable in: media, game. Distance: close. Acoustic: processed

Description: sound of cartoon movement - failed trampoline jump. Usable in cartoon, game. Distance: mid. Acoustic: processed

Description: Sound of interface dings - ticking deploy click. Usable in: media, game. Distance: close. Acoustic: processed

Description: Sound of cartoon drum ding. Usable in cartoon. Distance: mid. Acoustic: indoor

Description: Sound of hit on afro drum - low. Usable in games, foley. Distance: mid. Acoustic: processed

Previous Last
Our Clients Include: